Ravenshorst b.v.
 
 
Vervallen vragen

Vragen uit VCA 2004/04 die zijn vervallen voor VCA*
1.1 Heeft het bedrijf een VGM-beleidsverklaring?
4.1 Is er VGM-overleg binnen het bedrijf?
   
Vragen uit VCA 2004/04 die zijn vervallen voor VCA**
2.4 Bestaat er een actieplan mbt. VGM?
11.1 Wordt bij onderaanneming zeker gesteld dat op de werkvloer aan alle van toepassing zijnde VCA-eisen (zie bijlage B) wordt voldaan?
(Dit is een keuzevraag geworden)
   
Keuzevragen uit VCA 2004/04 die zijn vervallen
3.7 Beschikken medewerkers over een veiligheidspaspoort?
4.2 Worden er promotieactiviteiten georganiseerd met betrekking tot specifieke VGM-onderwerpen?