Ravenshorst b.v.
 
 

Bijlage 1: Hoofdstuk 9
Bedrijfsgezondheidszorg

Het beschermen van gezondheid van medewerkers bij de uitoefening van hun werkzaamheden, alsmede een medisch verantwoorde inzet of re-integratie na arbeidsverzuim ten gevolge van ziekte of (bedrijfs)ongeval.

9.1 Worden medewerkers voor specifieke functies en/of bij tewerkstelling op specifieke werkplekken, mede op basis van geïnventariseerde risico’s (zie vraag 2.1), beoordeeld op medische geschiktheid? */**/petrochemie
9.2 Ligt voor wat betreft blootstellingrisico’s vast, voor welke functies werknemers periodiek een medisch onderzoek moeten ondergaan? */**/petrochemie
9.3 Worden medewerkers in de gelegenheid gesteld om een medisch deskundige te raadplegen?
-//
9.4 Voert het bedrijf een beleid om na een ongeval aangepast werk te bieden? -//petrochemie
 
<< Naar hoofdstuk 8 Naar hoofdstuk 10 >>