Ravenshorst b.v.
 
 

Bijlage 1: Hoofdstuk 9

Vraag 9.4
Voert het bedrijf een beleid om na een ongeval aangepast werk te bieden?

-//petrochemie

Doelstelling
Het bevorderen van herstel en het beperken van verzuim door na een ongeval met potentieel verzuim aan de betrokken medewerker - gebruik makend van de nog aanwezige restcapaciteit - aangepast werk aan te bieden.

Minimumeisen

Vastgesteld beleid

Voorbeelden van toepassing van beleid
Betrokkenheid van een medisch deskundige, i.c. een (geregistreerd) bedrijfsarts

Documenten

Voorbeelden van toepassing van beleid

Noodzakelijke documenten

Omschrijving Aanwezig Toegepast Audit 01 Audit 02 Audit 03
           
           
           

Noodzakelijke acties

Actie Omschrijving Verantwoordelijk Datum Check 01 Check 02 Check 03
             
             
             

 Verandering

de veranderingen zijn tekstueel.

 
<< Naar vraag 9.3 Naar hoofdstuk 10 >>