Ravenshorst b.v.
 
 

Bijlage 1: Hoofdstuk 9

Vraag 9.3
Worden medewerkers in de gelegenheid gesteld om een medisch deskundige te raadplegen?

-//

Deze vraag luidde in VCA 2004/04: Worden medewerkers in de gelegenheid gesteld om de dienst voor bedrijfsgezondheidszorg te raadplegen?

Doelstelling
De werknemers kunnen, als zij daar zelf aanleiding toe zien, een medisch deskundige raadplegen.

Minimumeisen

Vastlegging mogelijkheid raadpleging medisch deskundige, i.c. een (geregistreerd) bedrijfsarts

Bekendmaking van deze mogelijkheid aan personeel

Documenten

Overeenkomst met erkende medisch deskundige waarin voornoemde specifieke taak is opgenomen

Noodzakelijke documenten

Omschrijving Aanwezig Toegepast Audit 01 Audit 02 Audit 03
           
           
           

Noodzakelijke acties

Actie Omschrijving Verantwoordelijk Datum Check 01 Check 02 Check 03
             
             
             

 

 
<< Naar vraag 9.2 Naar vraag 9.4 >>