Ravenshorst b.v.
 
 

Bijlage 1: Hoofdstuk 9

Vraag 9.2
Ligt voor wat betreft blootstellingrisico’s vast, voor welke functies werknemers periodiek een medisch onderzoek moeten ondergaan?

*/**/petrochemie

Deze vraag luidde in VCA 2004/04: Ligt op basis van geïnventariseerde risico’s vast, voor welke functies werknemers periodiek een  medisch onderzoek moeten ondergaan?

Doelstelling
Het voorkómen van aantasting van de gezondheid van medewerkers bij functie-uitoefening ten gevolge van blootstelling.

Minimumeisen

Inventarisatie van functies met specifiek medisch risico op basis van de RIE

Overzicht van betrokken medewerkers
Betrokkenheid van en advisering door een medische deskundige, i.c. een (geregistreerd) bedrijfsarts bij vaststelling blootstellinggevolgen
Betrokkenheid van en advisering door een deskundige met betrekking tot preventie of vermindering van blootstelling
Het nemen van passende maatregelen bij overschrijding van waarden
Vaststelling en vastlegging onderzoek frequentie

Documenten

Inventarisatie van functies met specifiek medische risico’s (inclusief inhoud onderzoek en onderzoekfrequentie)

Overzicht betrokken medewerkers
Overeenkomst met erkende deskundige waarin opgenomen periodiek medisch onderzoek als specifieke taak

Noodzakelijke documenten

Omschrijving Aanwezig Toegepast Audit 01 Audit 02 Audit 03
Inventarisatie van functies met specifiek medische risico’s (inclusief inhoud onderzoek en onderzoekfrequentie) PAGO.pdf        
Overzicht betrokken medewerkers          
Overeenkomst met erkende deskundige waarin opgenomen periodiek medisch onderzoek als specifieke taak          

Noodzakelijke acties

Actie Omschrijving Verantwoordelijk Datum Check 01 Check 02 Check 03
             
             
             


Verandering

Naast enkele tekstuele aanpassingen zijn er twee aanvullende eisen rond preventie en het nemen van passende maatregelen.

 
<< Naar vraag 9.1 Naar vraag 9.3 >>