Ravenshorst b.v.
 
 

Bijlage 1: Hoofdstuk 9

Vraag 9.1
Worden medewerkers voor specifieke functies en/of bij tewerkstelling op specifieke werkplekken, mede op basis van geïnventariseerde risico’s (zie vraag 2.1), beoordeeld op medische geschiktheid?

*/**/petrochemie

Deze vraag luidde in VCA 2004/04: Worden medewerkers voor bepaalde functies en/of bij tewerkstelling op specifieke werkplekken beoordeeld op medische geschiktheid vóór hun tewerkstelling en vóór werkhervatting na ziekte of ongeval?

Doelstelling
Inzet van medewerkers, die medisch geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie en/of bij tewerkstelling op specifieke werkplekken.

Minimumeisen

Overzicht van functies, waaraan gekoppeld eisen m.b.t. medische geschiktheid en eventuele frequentie van onderzoek

Betrokkenheid van een medisch deskundige i.c. een (geregistreerd) bedrijfsarts
Registratie van medische geschiktheid voor de functie en/of werkplek

Documenten

Overzicht van functies, waaraan gekoppeld eisen m.b.t. medische geschiktheid

Overeenkomst met erkende medisch deskundige waarin opgenomen voornoemd medisch onderzoek als specifieke taak
Registratie van medische geschiktheid voor de functie en/of werkplek

Noodzakelijke documenten

Omschrijving Aanwezig Toegepast Audit 01 Audit 02 Audit 03
Overzicht van functies, waaraan gekoppeld eisen m.b.t. medische geschiktheid Overzicht functie eisen Ra Holding feb2010

Ravenshorst RIE PAGO

       
Overeenkomst met erkende medisch deskundige waarin opgenomen voornoemd medisch onderzoek als specifieke taak          
Registratie van medische geschiktheid voor de functie en/of werkplek          

Noodzakelijke acties

Actie Omschrijving Verantwoordelijk Datum Check 01 Check 02 Check 03
             
             
             


Verandering

de frequentie van medisch onderzoek is toegevoegd. Daarnaast is in deze en volgende vragen de betrokkenheid van ‘de dienst voor bedrijfsgezondheidszorg’ vervangen door betrokkenheid van een bedrijfsarts / medisch deskundige.

 
<< Naar hoofdstuk 9 Naar vraag 9.2 >>