Ravenshorst b.v.
 
 

Bijlage 1: Hoofdstuk 8
VGM-inspecties

Het tijdig signaleren van afwijkingen in werkplek condities en gedrag/handelingen van medewerkers en het treffen van corrigerende maatregelen gericht op het voorkomen van ongevallen/incidenten

8.1 Worden periodiek werkplekinspecties uitgevoerd door operationeel leidinggevenden? */**/petrochemie
8.2 Vindt er een trendanalyse plaats van bij inspecties geconstateerde tekortkomingen?
-//petrochemie
 
<< Naar hoofdstuk 7 Naar hoofdstuk 9 >>