Ravenshorst b.v.
 
 

Bijlage 1: Hoofdstuk 8

Vraag 8.2
Vindt er een trendanalyse plaats van bij inspecties geconstateerde tekortkomingen?

-/v/petrochemie
Deze vraag luidde in VCA 2004/04: Vindt er een trendanalyse plaats van geconstateerde tekortkomingen?

Doelstelling
Het identificeren van (basisoorzaken van) structurele tekortkomingen gericht op structurele verbeteringen.

Minimumeisen

Classificatie van tekortkomingen naar soort dan wel aard en  oorzaken

Jaarlijkse trendanalyse, inclusief te ondernemen acties en follow-up

Documenten

Trendanalyse

Overzicht verbeteractie

Noodzakelijke documenten

Omschrijving Aanwezig Toegepast Audit 01 Audit 02 Audit 03
           
           
           

Noodzakelijke acties

Actie Omschrijving Verantwoordelijk Datum Check 01 Check 02 Check 03
             
             
             

N.B.: zie ook vraag 1.5  

 
<< Naar vraag 8.1 Naar hoofdstuk 9 >>