Ravenshorst b.v.
 
 

Bijlage 1: Hoofdstuk 7

Vraag 7.1
Is het bedrijf voorbereid op effectief optreden in geval van noodsituaties?

*/**/petrochemie

Was in VCA 2004/04 vraag 7.1 en 7.2: Is het bedrijf voorbereid op effectief optreden in geval van noodsituaties? En Beschikt het bedrijf over de noodzakelijke EHBO- en brandblusmiddelen?

Doelstelling
Effectief optreden in geval van noodsituaties op het terrein van de opdrachtgever.

Minimumeisen

Procedure voor het melden, waarschuwen, alarmeren en ontruimen in geval van noodsituaties    

Bekend zijn bij de medewerkers van de procedure

De nodige EHBO middelen op werkplek/project, inclusief eventuele specifieke middelen in verband met mogelijke bijzondere blootstellingen

De nodige brandbestrijdingsmiddelen op werkplek/project, inclusief specifieke middelen in verband met mogelijke bijzondere gevaren
Genoemde middelen zijn te allen tijde:
-  in voldoende mate aanwezig
-  in de juiste staat van onderhoud
Organisatie (mensen, middelen en procedures) om aan noodsituaties het hoofd te kunnen bieden

Documenten

Procedure voor het melden, waarschuwen, alarmeren en ontruimen in geval van noodsituaties

Noodzakelijke documenten

Omschrijving Aanwezig Toegepast Audit 01 Audit 02 Audit 03
Procedure voor het melden, waarschuwen, alarmeren en ontruimen in geval van noodsituaties Procedure 7.1.htm        
Alarmkaarten alarmkaart.doc

ALARMKAART Ravenshorst

Ontruimingsplan ravenshorst

Ontruimingsplan ravenshorst 2

       
Huisregels huisregels  en werkinstructies mei 07.pdf        

Noodzakelijke acties

Actie Omschrijving Verantwoordelijk Datum Check 01 Check 02 Check 03
             
             
             


Verandering

Deze eis combineert de eisen 7.1 en 7.2 van de VCA 2004/04versie. De jaarlijkse oefening van eigen noodplannen (en de evaluatie daarvan) is als eis vervallen.

Alarmkaart (Word)
 
<< Naar hoofdstuk 7 Naar vraag 7.2 >>