Ravenshorst b.v.
 
 

Bijlage 1: Hoofdstuk 6
Milieuzorg

Preventie van milieuverontreiniging.

6.1 Worden er voldoende preventieve milieumaatregelen genomen gericht op het voorkomen van bodemverontreiniging en op afvalstoffenbeheer? */**/petrochemie
6.2 Is er een milieufunctionaris aangesteld binnen het bedrijf?
-//  
 
<< Naar hoofdstuk 5 Naar hoofdstuk 7 >>