Ravenshorst b.v.
 
 

Bijlage 1: Hoofdstuk 6

Vraag 6.2
Is er een milieufunctionaris aangesteld binnen het bedrijf?

-/v/v

Was in VCA 2004/04 vraag 6.3; de vraagstelling was hetzelfde

Doelstelling
De coördinatie van de milieuaspecten binnen het bedrijf bij de dagelijkse gang van zaken.

Minimumeisen

De milieufunctionaris rapporteert rechtstreeks aan de directie en is met naam opgenomen in het organogram

In de functieomschrijving van de milieufunctionaris worden de taken,
   verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk omschreven

De milieufunctionaris beschikt over aantoonbare relevante deskundigheid, of kan aantoonbaar een beroep doen op interne/externe deskundigen


Documenten

Organogram: de milieufunctionaris rapporteert rechtstreeks aan de directie

Functieomschrijving milieufunctionaris

Noodzakelijke documenten

Omschrijving Aanwezig Toegepast Audit 01 Audit 02 Audit 03
           
           
           

Noodzakelijke acties

Actie Omschrijving Verantwoordelijk Datum Check 01 Check 02 Check 03
             
             
             

 

 
<< Naar vraag 6.1 Naar hoofdstuk 7 >>