Ravenshorst b.v.
 
 

Bijlage 1: Hoofdstuk 6

Vraag 6.1
Worden er voldoende preventieve milieumaatregelen genomen gericht op het voorkomen van bodemverontreiniging en op afvalstoffenbeheer?

*/**/petrochemie

Was in VCA 2004/04 vraag 6.1 en 6.2: ‘Worden er voldoende preventieve milieumaatregelen genomen?’ en ‘Heeft het bedrijf maatregelengenomen m.b.t. het verzamelen, opslaan en afvoeren van afvalstoffen?

Doelstelling
Het voorkomen van bodemverontreiniging en effectief beheer van afvalstoffen.

Minimumeisen

Inventariseren van de risico’s met betrekking tot bodemverontreiniging en afvalstoffen (gerelateerd aan de activiteiten van het bedrijf)

Het treffen van de nodige preventieve maatregelen

Procedure afvalstoffenbeheer waarin is vastgelegd:
-  op welke wijze de afvalstoffen dienen te worden verzameld en opgeslagen
-  op welke wijze, door wie en naar welke erkende verwerkers de afvalstoffen zullen worden afgevoerd

Borgen dat afvalstoffenbeheer plaatsvindt conform procedure

Documenten

Inventarisatie van de betreffende risico’s/afvalstoffen

Procedure met betrekking tot afvalstoffenbeheer
  Lijst van door bedrijf ingeschakelde erkende verwerkers

Noodzakelijke documenten

Omschrijving Aanwezig Toegepast Audit 01 Audit 02 Audit 03
Inventarisatie van de betreffende risico’s/afvalstoffen Milieuplan Ravenshorst Holding.pdf        
Procedure met betrekking tot afvalstoffenbeheer Procedure 6.1.htm        
Lijst van door bedrijf ingeschakelde erkende verwerkers          

Noodzakelijke acties

Actie Omschrijving Verantwoordelijk Datum Check 01 Check 02 Check 03
             
             
             


Verandering

Deze eis voegt de eisen 6.1 en 6.2 uit VCA 2004/04versie samen. ‘Milieuverontreiniging’ is vervangen door bodemverontreiniging

 
 
<< Naar hoofdstuk 6 Naar vraag 6.2 >>