Ravenshorst b.v.
 
 

Bijlage 1: Hoofdstuk 5
VGM-projectplan

Het gecoördineerd beheersen van VGM- risico’s bij projecten.

5.1 Hanteert het bedrijf VGM-projectplannen? -/**/petrochemie
5.2 Worden de medewerkers geïnstrueerd over de inhoud van het VGM-projectplan?
-/**/petrochemie
5.3 Worden de medewerkers van onderaannemers geïnstrueerd over de inhoud van het VGM-projectplan? -/**/petrochemie
5.4 Wordt het VGM-projectplan ter bespreking aangeboden aan de opdrachtgever? -//petrochemie
5.5 Is er een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris aangesteld per project? -//petrochemie
 
<< Naar hoofdstuk 4 Naar hoofdstuk 6 >>