Ravenshorst b.v.
 
 

Bijlage 1: Hoofdstuk 4

Vraag 4.2
Heeft het bedrijf een programma voor het verbeteren van het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag?

-//petrochemie

Doelstelling
Medewerkers zijn VGM-bewust en hun gedrag is gericht op het voorkomen van ongevallen en letsels.

Minimumeisen

Observatieprogramma gericht op het verbeteren van het VGM-gedrag/bewustzijn voor alle operationele medewerkers en operationeel leidinggevenden (individueel en op groepsniveau)

Gedragsverbeteringsprogramma gebaseerd op de bevindingen van het observatie-programma
Terugkoppelingsmechanisme van bevindingen naar alle betrokken medewerkers

Documenten

Programma

Procedure

Noodzakelijke documenten

Omschrijving Aanwezig Toegepast Audit 01 Audit 02 Audit 03
           
           
           

Noodzakelijke acties

Actie Omschrijving Verantwoordelijk Datum Check 01 Check 02 Check 03
             
             
             


Toelichting bij de vraag zoals deze in de Handleiding VCA staat. (pdf)
Gedragsverbeteringsprogramma (pdf)
Procedure gedragsverbeteringsprogramma (Word)
 
<< Naar vraag 4.1 Naar hoofdstuk 5 >>