Ravenshorst b.v.
 
 

Bijlage 1: Hoofdstuk 4

Vraag 4.1
Is er VGM-overleg binnen het bedrijf?

-/**/petrochemie

Doelstelling
Bevordering van de motivatie en aandacht voor VGM binnen het bedrijf

Minimumeisen

VGM-overleg tussen directie en werknemersvertegenwoordiging, eenmaal per kwartaal (6)

VGM-overleg op alle organisatieniveaus waarbij VGM-onderwerpen op de agenda staan, eenmaal per kwartaal (6)

VGM-bijeenkomsten (bijvoorbeeld toolboxmeetings) met alle operationele medewerkers, tien maal verspreid over het jaar (7), waarin de navolgende zaken regelmatig worden besproken:
- relevante VGM-onderwerpen
- relevante aandachtspunten uit incidentmeldingen en inspecties


Documenten

Van VGM-overleg in de laatste twaalf maanden: notulen of actielijsten en presentielijsten

Van VGM-bijeenkomsten, bijvoorbeeld toolboxmeetings: benoeming van besproken onderwerpen en presentielijsten

Noodzakelijke documenten

Omschrijving Aanwezig Toegepast Audit 01 Audit 02 Audit 03
           
           
           

Noodzakelijke acties

Actie Omschrijving Verantwoordelijk Datum Check 01 Check 02 Check 03
             
             
             


(6)

Aan deze minimumeis wordt voldaan, indien directie tenminste eenmaal per kwartaal aanwezig is bij VGM-bijeenkomsten (bijvoorbeeld toolboxmeetings) en daarmee alle werknemers worden bereikt.

(7)

Bij werkzaamheden van korte duur werkt het bedrijf een programma uit waarbij de bovenstaande frequentie naar verhouding wordt behaald, rekening houdend met de risico’s.Verandering

De vereiste betrokkenheid of consultatie van de VG-functionaris bij alle vormen van overleg is vervallen

Overlegvormen (Word)
Format notulen van een VGM-overleg, incl. presentielijst (Word)
Voorbeeld toolbox-meeting (pdf)
Format notulen van een toolbox-meeting (Word)
 
<< Naar hoofdstuk 4 Naar vraag 4.2 >>