Ravenshorst b.v.
 
 

 Vraag 3.8
Hebben de medewerkers kennis van de interne regels/procedures van de opdrachtgevers, waar zij te werk zijn gesteld, voor zover dit expliciet en gespecificeerd wordt gevraagd en beschikbaar gesteld door opdrachtgevers?

*/**/petrochemie

Doelstelling
Kennis bij de medewerkers van de interne regels en procedures van de opdrachtgever

Minimumeisen

Borgen dat voldaan wordt aan de doelstelling


Documenten

Procedure met betrekking tot borging

Noodzakelijke documenten

Omschrijving Aanwezig Toegepast Audit 01 Audit 02 Audit 03
Procedure met betrekking tot borging Procedure 3.8.htm        
           
           

Noodzakelijke acties

Actie Omschrijving Verantwoordelijk Datum Check 01 Check 02 Check 03
             
             
             


 

 
<< Naar vraag 3.7 Naar hoofdstuk 4 >>