Ravenshorst b.v.
 
 

Bijlage 1: Hoofdstuk 3

Vraag 3.7
Vindt communicatie over VGM-zaken plaats zonder taalbelemmeringen?

*/**/petrochemie

Dit was vraag 3.9 (een keuze vraag) in VCA 2004/04; nu verplicht voor VCA* en VCA**. De oude vraag luidde: ‘Zijn de eisen met betrekking tot taalbeheersing van alle medewerkers vastgesteld?’

Doelstelling
De communicatie over VGM-zaken vindt plaats zonder taalbelemmeringen.

Minimumeisen

Anderstalige medewerkers worden zodanig ingezet dat communicatie overrelevante VGM-zaken (zie vragen 3.5, 5.2 en 7.1) effectief kan plaatsvinden


Documenten
Geen

Noodzakelijke documenten

Omschrijving Aanwezig Toegepast Audit 01 Audit 02 Audit 03
  talenlijst ravenshorst        
           
           

Noodzakelijke acties

Actie Omschrijving Verantwoordelijk Datum Check 01 Check 02 Check 03
             
             
             


Verandering

De eis uit VCA 2004/04versie van een overzicht van in bedrijfsdocumenten gebruikte talen is vervallen.

 
<< Naar vraag 3.6 Naar vraag 3.8 >>