Ravenshorst b.v.
 
 

Bijlage 1: Hoofdstuk 3

Vraag 3.1
Beschikken alle medewerkers over vakopleiding en ervaring gerelateerd aan de door hen uit te voeren werkzaamheden?

*/**/petrochemie

Doelstelling
Alle medewerkers beschikken over die vakkennis en kunde die nodig is voor door hen binnen het bedrijf uit te voeren werkzaamheden.

Minimumeisen

Overzicht per functie van vakopleidings- en ervaringseisen

Borgen dat op de werkvloer voldaan wordt aan de gestelde opleidings- en ervaringseisen


Documenten

Lijst van vereiste vakopleidingen en ervaring

Procedure met betrekking tot borging

Noodzakelijke documenten

Omschrijving Aanwezig Toegepast Audit 01 Audit 02 Audit 03
Lijst van vereiste vakopleidingen en ervaring Overzicht functie eisen Ra Holding feb2010        
Procedure met betrekking tot borging Procedure 3.1.htm        
           

Noodzakelijke acties

Actie Omschrijving Verantwoordelijk Datum Check 01 Check 02 Check 03
             
             
             


Verandering

de formulering en documentnaam zijn iets gewijzigd

VCA Examenbank | Centraal Diplomaregister
 
<< Naar hoofdstuk 3 Naar vraag 3.2 >>