Ravenshorst b.v.
 
 

Bijlage 1: Hoofdstuk 2
VGM-risicobeheer

Voorkoming van incidenten door risicobeheersing m.b.t. de door het bedrijf uit te voeren werkzaamheden.

2.1 Heeft het bedrijf voor alle risicovolle functies een actuele VGM-risico-inventarisatie en -evaluatie? */**/petrochemie
2.2 Vinden taakrisicoanalyses plaats?
*/**/petrochemie
2.3 Worden LMRA’s uitgevoerd vóór aanvang van werkzaamheden? */**/petrochemie
2.4 Worden de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gratis ter beschikking gesteld, onderhouden en omgeruild?
*/**/petrochemie
 
 
<< Naar hoofdstuk 1 Naar hoofdstuk 3>>