Ravenshorst b.v.
 
 

Bijlage 1: Hoofdstuk 2

Vraag 2.3
Worden LMRA’s uitgevoerd vóór aanvang van
werkzaamheden?

*/**/petrochemie

Doelstelling
Medewerkers vergewissen zich op de werkplek ervan of alle risico’s zijn onderkend en of afdoende beheersmaatregelen zijn getroffen. Uitgangspunt is dat risicovolle werken pas worden gestart, indien afdoende maatregelen zijn genomen.

Minimumeisen

Procedure / instructie voor het uitvoeren van LMRA’s door  medewerkers vóór aanvang van werkzaamheden

Uitvoeren van LMRA’s


Documenten

Procedure/instructie


Noodzakelijke documenten

Omschrijving Aanwezig Toegepast Audit 01 Audit 02 Audit 03
Procedure/instructie Procedure 2.3.htm        
  LMRA-instructiekaart.pdf        
  Instructie Laatste Minuut Risico Analyse
stoplicht LMRA
       

Noodzakelijke acties

Actie Omschrijving Verantwoordelijk Datum Check 01 Check 02 Check 03
             
             
             


Toelichting

Met deze vraag wordt een procedure aan de VCA checklist toegevoegd mbt. LMRA’s: Laatste Minuut Risico Analyse (of start-werkanalyse).


 

Toelichting bij de vraag zoals deze in de Handleiding VCA staat. (pdf)

Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) (pdf)

 
<< Naar vraag 2.2 Naar vraag 2.4 >>