Ravenshorst b.v.
 
 

Bijlage 1: Hoofdstuk 2

Vraag 2.2
Vinden taakrisicoanalyses plaats?

*/**/petrochemie

Doelstelling
Vaststellen en beheersen van de VGM-risico’s van door het bedrijf uit te voeren werkzaamheden in een specifieke situatie/omgeving (werkplek).

Minimumeisen

Richtlijn voor het vaststellen voor welke werkzaamheden/situaties/omgeving een taakrisicoanalyse dient te worden opgesteld

Taakrisicoanalyse vindt plaats door omschrijving van:
- taken (in specifieke omgeving)
- daaraan verbonden risico’s
- getroffen maatregelen

Taakrisicoanalyse wordt uitgevoerd:
- volgens een vaste methodiek
- onder verantwoordelijkheid van een betrokken lijnfunctionaris, die
beschikt over voldoende kennis, kunde en ervaring met betrekking tot veiligheid
verantwoordelijk is voor de communicatie met alle uitvoerenden op de werkplek

Risico’s, vastgesteld bij een taakrisicoanalyse, worden beheerst door doeltreffende maatregelen, waarbij de bronaanpak de voorkeur verdient

Na ieder ongeval met verzuim (hoofdstuk 12) wordt de taakrisicoanalyse geëvalueerd en zo nodig aangepast


Documenten

Richtlijn/methodiek taakrisicoanalyse

Overzicht actuele taakrisicoanalyses
TRA's

Noodzakelijke documenten

Omschrijving Aanwezig Toegepast Audit 01 Audit 02 Audit 03
Richtlijn/methodiek taakrisicoanalyse Taak Risico methode.doc

TRanalyse_Fine_Kinney.doc

TRA Ravenshorst

       
Overzicht actuele taakrisicoanalyses          
TRA's          

Noodzakelijke acties

Actie Omschrijving Verantwoordelijk Datum Check 01 Check 02 Check 03
             
             
             


Verandering

De beschrijving van de minimumeisen zijn iets aangepast. Daarnaast is een document toegevoegd.

Voorbeelden:

Geheugensteun – voorbeeld van gevaren (pdf)

 
<< Naar vraag 2.1 Naar vraag 2.3 >>