Ravenshorst b.v.
 
 

Bijlage 1: Hoofdstuk 12
Melding, registratie en onderzoek van incidenten

Inzicht in actuele VGM-prestaties en leren van incidenten

12.1 Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van ongevallen van medewerkers met en zonder verzuim? */**/petrochemie
12.2 Vindt er onderzoek plaats van ongevallen met en zonder verzuim? */**/petrochemie
12.3 Wordt bij het onderzoek van ongevallen een onderzoekmethode gericht op het vaststellen van basisoorzaken gehanteerd? -//petrochemie
12.4 Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van bijna-ongevallen en/of VGM incidenten?

-/**/petrochemie

12.5 Vindt er onderzoek plaats van bijna-ongevallen en/of VGM incidenten? -/**/petrochemie  
 
<< Naar hoofdstuk 11