Ravenshorst b.v.
 
 

Bijlage 1: Hoofdstuk 12

Vraag 12.5
Vindt er onderzoek plaats van bijna-ongevallen en/of VGM incidenten?

-/**/petrochemie

Dit was vraag 12.4 in VCA 2004/04: Vindt er onderzoek plaats van bijna-ongevallen en/of incidenten?

Doelstelling
Lering trekken uit bijna-ongevallen en/of incidenten.

Minimumeisen

Onderzoeksprocedure, gerelateerd aan de potentiële ernst van het bijna-ongeval en/of incident, inhoudende:
- termijn van afhandeling
- aanwijzing verantwoordelijke voor onderzoek
- onderzoekmethode

Verbetermaatregelen:
- vaststellen verbetermaatregelen, incl. aanwijzing verantwoordelijke voor en planning van uitvoering

- uitvoering verbetermaatregelen
- follow-up van te nemen directe en preventieve maatregelen
Publicatie/communicatie leereffecten

Documenten

Procedure

Onderzoek bijna-ongevallen en/of incidenten
Rapportage verbetermaatregelen

Noodzakelijke documenten

Omschrijving Aanwezig Toegepast Audit 01 Audit 02 Audit 03
           
           
           

Noodzakelijke acties

Actie Omschrijving Verantwoordelijk Datum Check 01 Check 02 Check 03
             
             
             


Verandering

er zijn kleine tekstuele veranderingen

Zie Bijlage 1: Hoofdstuk 12.1
 
<< Naar vraag 12.4