Ravenshorst b.v.
 
 

Bijlage 1: Hoofdstuk 12

Vraag 12.4
Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van bijna-ongevallen en/of VGM incidenten?

-/**/petrochemie

Dit was vraag 12.3 in VCA 2004/04: Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van bijna-ongevallen en/of incidenten?

Doelstelling
Inzicht in de actuele VGM-prestaties.

Minimumeisen

Meldingsprocedure/meldingsformulier

Kennis van de procedure bij de medewerkers
Registratiesysteem (overzicht van meldingen)

Documenten

Meldingsprocedure

Noodzakelijke documenten

Omschrijving Aanwezig Toegepast Audit 01 Audit 02 Audit 03
           
           
           

Noodzakelijke acties

Actie Omschrijving Verantwoordelijk Datum Check 01 Check 02 Check 03
             
             
             


Verandering

er zijn kleine tekstuele veranderingen

Voorbeeld registratie bijna-ongevallen (Word)
 
<< Naar vraag 12.3 Naar vraag 12.5 >>