Ravenshorst b.v.
 
 

Bijlage 1: Hoofdstuk 12

Vraag 12.3
Wordt bij het onderzoek van ongevallen een onderzoekmethode gericht op het vaststellen van basisoorzaken gehanteerd?

-//petrochemie

Doelstelling
Hanteren methode bij onderzoek ongevallen leidend tot vaststelling basisoorzaken

Minimumeisen

Onderzoekmethode, resulterend in expliciet maken van de gedefinieerde  basisoorzaken


Documenten

Resultaten onderzoekmethode

Noodzakelijke documenten

Omschrijving Aanwezig Toegepast Audit 01 Audit 02 Audit 03
           
           
           

Noodzakelijke acties

Actie Omschrijving Verantwoordelijk Datum Check 01 Check 02 Check 03
             
             
             

 

"Leidraad uitvoeren ongevallenonderzoek" (pdf)
 
<< Naar vraag 12.2 Naar vraag 12.4 >>