Ravenshorst b.v.
 
 

Bijlage 1: Hoofdstuk 12

Vraag 12.2
Vindt er onderzoek plaats van ongevallen met en zonder verzuim?

*/**/petrochemie

Doelstelling
Lering trekken uit ongevallen.

Minimumeisen

Onderzoeksprocedure, gerelateerd aan de (potentiële) ernst van het ongeval, inhoudende:
- termijn van afhandeling
- aanwijzing verantwoordelijke voor onderzoek
- onderzoekmethode

Verbetermaatregelen:
- vaststellen verbetermaatregelen (opvolging (taak)risicoanalyse; zie hoofdstuk 2), incl. aanwijzing verantwoordelijke voor en planning van uitvoering
- uitvoering verbetermaatregelen
- follow-up van te nemen directe en preventieve maatregelen
Actieplan, inhoudende:
-  actiepunten, voortkomende uit onderzoek
-  de verantwoordelijken voor de uitvoering en toetsing
-  tijdsplanning
(Interne) publicatie/communicatie leereffecten

Documenten

Procedure

Onderzoek ongevallen
Rapportage verbetermaatregelen

Noodzakelijke documenten

Omschrijving Aanwezig Toegepast Audit 01 Audit 02 Audit 03
Procedure Procedure 12.2.htm        
Onderzoek ongevallen Ongevalsanalyse        
Rapportage verbetermaatregelen Ongevalsanalyse        

Noodzakelijke acties

Actie Omschrijving Verantwoordelijk Datum Check 01 Check 02 Check 03
             
             
             


Verandering

Aan deze vraag is het actieplan toegevoegd als aanvullende eis.

 
<< Naar vraag 12.1 Naar vraag 12.3 >>