Ravenshorst b.v.
 
 

Bijlage 1: Hoofdstuk 12

Vraag 12.1
Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van ongevallen van medewerkers met en zonder verzuim?

*/**/petrochemie

Doelstelling
Inzicht in de actuele VGM-prestaties.

Minimumeisen

Meldingsprocedure/meldingsformulier

Kennis van de procedure bij de medewerkers

Registratie van ongevallen, ingedeeld naar de categorieën:
- ongevallen met verzuim
- ongevallen met aangepast werk
- ongevallen zonder verzuim

(Interne) publicatie - periodiek, tenminste jaarlijks - van ongevalcijfers

Documenten

Meldingsprocedure

Actuele (voorbeelden van) publicaties of overzichten

Noodzakelijke documenten

Omschrijving Aanwezig Toegepast Audit 01 Audit 02 Audit 03
Meldingsprocedure. Procedure 12.1.htm

Ongevalrapportage

       
Actuele (voorbeelden van) publicaties of overzichten          
           

Noodzakelijke acties

Actie Omschrijving Verantwoordelijk Datum Check 01 Check 02 Check 03
             
             
             


Toelichting

ondanks de tekstuele aanpassing blijft de eis in principe onveranderd

 
 
<< Naar hoofdstuk 12 Naar vraag 12.2 >>