Ravenshorst b.v.
 
 

Bijlage 1: Hoofdstuk 11
Inkoop van diensten

Inschakeling dienstverleners die voldoende VGM-kennis hebben.

11.1 Wordt bij onderaanneming zeker gesteld dat op de werkvloer aan alle van toepassing zijnde VCA eisen (zie bijlage B) wordt voldaan? -//petrochemie
11.2 Vindt gestructureerde beoordeling en selectie plaats van regelmatig ingeschakelde onderaannemers op basis van de VGM-prestaties? -//petrochemie
11.3 Worden voor risicovol werk uitzendkrachten via een VCU-gecertificeerde uitzendorganisatie ingeleend? -//petrochemie
 
<< Naar hoofdstuk 10 Naar hoofdstuk 12 >>