Ravenshorst b.v.
 
 

Bijlage 1: Hoofdstuk 11

Vraag 11.3
Worden voor risicovol werk uitzendkrachten via een
VCU-gecertificeerde uitzendorganisatie ingeleend?

-//petrochemie

Dit was vraag 11.2 in VCA 2004/04: Wordt bij inschakeling van uitzend-/detacheringsbureaus zeker gesteld dat op de werkvloer aan alle VCU-eisen wordt voldaan? Deze vraag werd per 01/01/08 verplicht voor VCA**, maar is in VCA 2008/05 weer een keuzevraag geworden

Doelstelling
Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en -kunde bij uitzendkrachten.

Minimumeisen

Overzicht van ingeleende uitzendkrachten

Activiteiten waarvoor uitzendkrachten worden ingeleend
Inlening via een VCU-gecertificeerde uitzendorganisatie

Documenten

Overzicht uitzendkrachten

Risicovol werk, waarvoor uitzendkrachten worden ingeleend
Lijst VCU-gecertificeerde uitzendorganisaties, die uitzendkrachten hebben uitgezonden

Noodzakelijke documenten

Omschrijving Aanwezig Toegepast Audit 01 Audit 02 Audit 03
           
           
           

Noodzakelijke acties

Actie Omschrijving Verantwoordelijk Datum Check 01 Check 02 Check 03
             
             
             

 


N.B.: score is positief indien door het bedrijf geen uitzendkrachten worden ingeleend.


Verandering

In VCA 2004/04versie werd aan de doelstelling van deze eis voldaan via de minimumvereiste ‘borgen dat wordt voldaan aan de eisen van VCU’. In VCA 2008/05versie is de vraagstelling veranderd en zijn uitgebreidere minimumeisen opgenomen. Ook zijn aanvullende documenten toegevoegd. Deze vraag werd per 01/01/08 verplicht voor VCA**, maar is in VCA 2008/05 weer een keuzevraag geworden

 
<< Naar vraag 11.2 Naar hoofdstuk 12 >>