Ravenshorst b.v.
 
 

Bijlage 1: Hoofdstuk 11

Vraag 11.1
Wordt bij onderaanneming zeker gesteld dat op de werkvloer aan alle van toepassing zijnde VCA eisen (zie bijlage B) wordt voldaan?

-//petrochemie

Deze vraag luidde in VCA 2004/04: Wordt bij onderaanneming zeker gesteld dat op de werkvloer aan alle VCA-eisen wordt voldaan? Deze vraag werd per 01/01/08 verplicht voor VCA**, maar is in VCA 2008/05 weer een keuzevraag geworden

Doelstelling
Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en -kunde bij onderaannemers.

Minimumeisen

Borgen dat op de werkvloer wordt voldaan aan de van toepassing zijnde eisen van VCA* (zie bijlage B)


Documenten

Procedure met betrekking tot borging

Noodzakelijke documenten

Omschrijving Aanwezig Toegepast Audit 01 Audit 02 Audit 03
           
           
           

Noodzakelijke acties

Actie Omschrijving Verantwoordelijk Datum Check 01 Check 02 Check 03
             
             
             

N.B.: zie bijlage C met betrekking tot positie van zelfstandige zonder personeel in
VCA-verband


Verandering

Deze vraag werd per 01/01/08 verplicht voor VCA**, maar is in VCA 2008/05 weer een keuzevraag geworden Bijlage B en bijlage C zijn nieuw toegevoegd.

 
<< Naar hoofdstuk 11 Naar vraag 11.2 >>