Ravenshorst b.v.
 
 

Bijlage 1: Hoofdstuk 10

Vraag 10.2
Worden arbeidsmiddelen en PBM periodiek gekeurd?

*/**/petrochemie

Deze vraag luidde in VCA 2004/04: Worden materieel en middelen periodiek gekeurd?

Doelstelling
Arbeidsmiddelen en PBM blijven voldoen aan de vastgestelde VGM-eisen.

Minimumeisen

Inventarisatie van periodiek te keuren arbeidsmiddelen en PBM

Keuringseisen
Frequentie van de keuringen: tenminste eenmaal per jaar met motivering van eventuele afwijking indien minder
Deskundigheid keurenden
Borgen dat geen gebruik wordt gemaakt van niet goedgekeurde arbeidsmiddelen en PBM
Identificatie keuringsvervaldatum op arbeidsmiddelen en PBM

Documenten

Inventarisatie van periodiek te keuren arbeidsmiddelen en PBM

Register van keuringen
Procedure met betrekking tot borging

Noodzakelijke documenten

Omschrijving Aanwezig Toegepast Audit 01 Audit 02 Audit 03
Inventarisatie van periodiek te keuren arbeidsmiddelen en PBM Opsomming risicovol gereedschap Ra mrt 09.pdf        
Register van keuringen          
Procedure met betrekking tot borging Procedure 10.2.htm        

Noodzakelijke acties

Actie Omschrijving Verantwoordelijk Datum Check 01 Check 02 Check 03
             
             
             

 

Voorbeeld kleurcodering (pdf)
 
<< Naar vraag 10.1 Naar hoofdstuk 11 >>