Ravenshorst b.v.
 
 

Bijlage 1: Hoofdstuk 10

Vraag 10.1
Worden VGM verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM aangeschaft?

*/**/petrochemie

Deze vraag luidde in VCA 2004/04: Worden VGM verantwoorde materialen, materieel/middelen aangeschaft?

Doelstelling
Het gebruik maken van VGM verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM.

Minimumeisen

Inventarisatie potentieel risicovolle materialen, arbeidsmiddelen en PBM

VGM-eisen waaraan ze moeten voldoen ter eliminering van potentiële risico’s
Borgen dat alleen materialen, arbeidsmiddelen en PBM worden aangeschaft die voldoen aan de VGM-eisen
Periodieke update van VGM-eisen op basis van risico-inventarisatie en -evaluatie, inspecties en observaties

Documenten

Inventarisatie potentieel risicovolle materialen, arbeidsmiddelen en PBM inclusief daaraan te stellen VGM-eisen

Procedure met betrekking tot borging

Noodzakelijke documenten

Omschrijving Aanwezig Toegepast Audit 01 Audit 02 Audit 03
Inventarisatie potentieel risicovolle materialen, arbeidsmiddelen en PBM inclusief daaraan te stellen VGM-eisen Inkoopeisen Ravenshorst Holding.pdf        
Procedure met betrekking tot borging Procedure 10.1.htm        
  checklist nieuw personeel Ravenshorst 2010        

Noodzakelijke acties

Actie Omschrijving Verantwoordelijk Datum Check 01 Check 02 Check 03
             
             
             


Verandering

‘Materieel/middelen’is vervangen door ‘arbeidsmiddelen en PBM’.


 
 
<< Naar hoofdstuk 10 Naar vraag 10.2 >>