Ravenshorst b.v.
 
 

Bijlage 1: Hoofdstuk 1
VGM-beleid en -organisatie, betrokkenheid van de directie

Het voeren van een gestructureerd beleid, gericht op de continue verbetering van VGM en het reduceren van ongevallen, incidenten, materiƫle en milieuschade.

1.1 Heeft het bedrijf een VGM-beleidsverklaring? -/**/petrochemie
1.2 Is er een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris aangesteld binnen het bedrijf?
*/**/petrochemie
1.3 Bestaat er een VGM-structuur in de organisatie? -/**/petrochemie
1.4 Worden leidinggevenden beoordeeld op veiligheid, gezondheid en milieu?
-//
1.5 Is directie actief betrokken bij VGM?
-/**/petrochemie
1.6 Vindt beoordeling door de directie plaats betreffende het voldoen aan de VCA eisen?
*/**/petrochemie
1.7 Wordt een doelstelling geformuleerd en opgevolgd met betrekking tot IF verzuimongevallen?
*/**/petrochemie
1.8 Worden VGM-doelstellingen geformuleerd en opgevolgd? -/l/petrochemie
 
 
  Naar hoofdstuk 2 >>