Ravenshorst b.v.
Tussencontrole halfjaarlijks te houden
 
Verwijzing Planning Check 01 Check 02 Check 03
H1-6.html Interne audit op een procedure houden?      
H4-1.html Toolbox meeting houden?      
H7-1.html Controle op voorbereiding op effectief optreden in geval van noodsituaties?      
H8-1.html Uitvoeren van een werkplekinspectie?      
H10-2.html Controle op periodieke keuring arbeidsmiddelen?      
H12-1.html Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van ongevallen van medewerkers met en zonder verzuim?      
H12-2.html Vindt er onderzoek plaats van ongevallen met en zonder verzuim?      
 
 
<< Naar Kwartaal Jaarwerk >>