Ravenshorst b.v.
Kwartaal werk
 
Verwijzing Vraag Check 01 Check 02 Check 03
H1-2.html Is er een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris (VCA-coordinator) aangesteld binnen het bedrijf?      
H1-6.html Worden interne audits gehouden?      
H3-5.html Bestaat er een bedrijfseigen VGM-voorlichting en -instructie?      
H6-1.html Worden er voldoende preventieve milieumaatregelen genomen gericht op het voorkomen van bodemverontreiniging en op afvalstoffenbeheer?      
H7-1.html Is het bedrijf voorbereid op effectief optreden in geval van noodsituaties?      
H9-1.html Worden medewerkers voor specifieke functies en/of bij tewerkstelling op specifieke werkplekken, mede op basis van geïnventariseerde risico’s (zie vraag 2.1), beoordeeld op medische geschiktheid?      
 
 
<< Naar Maandelijks Naar Jaarlijks >>