Ravenshorst b.v.
Jaarwerk (ook ter voorbereiding van de tussentijdse audits)
 
Verwijzing Vraag Check 01 Check 02 Check 03
H1-6.html Vindt beoordeling door de directie plaats betreffende het voldoen aan de VCA eisen? (Directiebeoordeling)      
H1-7.html Wordt een doelstelling geformuleerd en opgevolgd met betrekking tot IF verzuimongevallen?      
H2-1.html Heeft het bedrijf voor alle risicovolle functies een actuele VGM-risico-inventarisatie en -evaluatie?      
H9-2.html Ligt voor wat betreft blootstellingrisico’s vast, voor welke functies werknemers periodiek een medisch onderzoek (PMO) moeten ondergaan?      
H10-2.html Worden arbeidsmiddelen en PBM periodiek gekeurd? (Keuringen)      
H12-1.html Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van ongevallen van medewerkers met en zonder verzuim?      
H12-2.html Vindt er onderzoek plaats van ongevallen met en zonder verzuim?      
         
 
 
<< Naar Kwartaal Naar hoofdstuk 1 >>