Ravenshorst b.v.
Dagelijks werk, te agenderen
 
Verwijzing Vraag Check 01 Check 02 Check 03
H2-3.html Worden LMRA’s uitgevoerd vóór aanvang van werkzaamheden?      
H2-4.html Worden de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gratis ter beschikking gesteld, onderhouden en omgeruild?      
H3-1.html Beschikken alle medewerkers over vakopleiding en ervaring gerelateerd aan de door hen uit te voeren werkzaamheden? VCA Examenbank | Centraal Diplomaregister      
H3-7.html Vindt communicatie over VGM-zaken plaats zonder taalbelemmeringen?      
H3-8.html Hebben de medewerkers kennis van de interne regels/procedures van de opdrachtgevers, waar zij te werk zijn gesteld, voor zover dit expliciet en gespecificeerd wordt gevraagd en beschikbaar gesteld door opdrachtgevers?      
H10-1.html Worden VGM verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM aangeschaft?      
 
 
<< Naar Startpagina Naar Maandelijks >>